polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym monest.pl

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników (dalej „Użytkownik”) w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.monest.pl (dalej „Serwis”) i został przygotowany przez MONEST Monika Lechwar, Śledziejowice 828/2 32-020 Wieliczka, NIP: 6793157081 (dalej: „MONEST”).

MONEST w trosce o ochronę danych osobowych swoich Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Działania MONEST zapewniają bezpieczeństwo na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych.

Pojęcia

 1. Cookies/pliki Cookies – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na stacji roboczej Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z danej stacji,
 2. Protokół SSL – standard przesyłania danych w sieci, w którym transmisja jest kodowana,
 3. Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi stacja robocza Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), na podstawie których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 4. Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu, adres IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

Pliki Cookies

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą Protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych w Internecie. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na stacji roboczej Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż Serwis.

Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:

Nazwa CookieRodzajCel zapisania
wc_cart_hashSesyjneWspiera sklep internetowy w określaniu kiedy zawartość koszyka ulega zmianie. 

Mechanizm Cookies w Serwisie

Nasza witryna wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies na stacji roboczej Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, poniżej zamieszczono instrukcje dla poszczególnych przeglądarek:

 • Google Chrome

Należy przejść do zakładki Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W miejscu „Pliki cookies” można dokonać zmian następujących plików Cookies:

 • Usuwanie plików Cookies,
 • Domyślne blokowanie plików Cookies,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Należy przejść do zakładki Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Należy przejść do zakładki Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie lub nie pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Należy przejść do zakładki Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub nie pozycji Ciasteczka.

 • Safari

Należy przejść do zakładki Preferencje a następnie przejść do apletu Bezpieczeństwo poprzez kliknięcie ikony.
W tym miejscu wybierany jest poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów niniejszej witryny WWW. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MONEST

W związku z wejściem do polskiego porządku prawnego Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest MONEST Monika Lechwar, Śledziejowice 828/2 32-020 Wieliczka, NIP: 6793157081 (dalej „MONEST”).
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@monest.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby MONEST.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wystąpić do MONEST, z żądaniem wykonania praw przysługujących jej na podstawie przepisów 15-22 RODO:
 4. prawo dostępu do danych,
 5. prawo sprostowania nieprawidłowych danych,
 6. prawo do usunięcia danych,
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 8. prawo do sprzeciwu,
 9. prawo do niepodlegania profilowaniu,
 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.
 12. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu.

Wobec powyższego spełniając ustawowy obowiązek informacyjny, zamieszczamy klauzule informacyjną dla klientów wyjaśniającą cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych.

 1. Zakres zbieranych danych:
 2. imię,
 3. nazwisko,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
 6. adres korespondencyjny
 7. dodatkowo zbieramy także dane dotyczące zamówionych produktów, formy płatności oraz ewentualnych danych wymaganych do wystawienia faktury.
 • Cel przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia a także w celu wystawienia dokumentu sprzedażowego.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych dotyczących zakupów jest zawarcie i realizacja umowy, której kupujący jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO.

 • Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy, po tym czasie w zgodnych z prawem celach związanych z umową dane są przechowywane przez okres 6 lat.

 • Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży.

 • Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym że  stanowi warunek umożliwiający zawarcie oraz realizacje umowy sprzedaży.

MONEST


 

Darmowa wysyłka do Paczkomatu od 199zł !!!
This is default text for notification bar